Thomas Leonard Studio    218-744-1021

Children & Madonna Child